Vybavení ordinace

  • přístroj na stanovení CRP a INR

CRP - (C-reaktivní protein), jedná se o tzv. zánětlivý marker, jehož hodnota stoupá při bakteriálním zánětu. Jedná se o pomocné vyšetření, které nám odliší běžné virové onemocnění od bakteriálního při  kterém jsou nutná antibiotika.

INR - neboli Quickův test je parametr krevní srážlivosti a užívá se u sledování účinnosti podávání warfarinu. 

  • Glukometr
  • EKG
  • Otoskop
                 
Vytvořte si webové stránky zdarma!