ceník

 1. vstupní, periodická, výstupní prohlídka do zaměstnání                                           500,- Kč
 2. posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel                               350,- Kč
 3. posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu                                350,- Kč
 4. potvrzení na profesní průkaz (jeřábnický, svářečský)                                               500,-Kč
 5. výpis ze zdravotní dokumentace                                                                               150,- Kč
 6. výpis pojistné události pro komerční pojišťovnu                                                       200.-Kč
 7. bodové ohodnocení bolestného                                                                               200,. Kč
 8. Návrh na lázeňskou péči                                                                                            200,-Kč
 9. aplikace očkovací látky                                                                                               100,- Kč
 10. výpis žádosti do zařízení sociálních služeb                                                               200,-Kč
 11. potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci pro úřad práce                                       150,- Kč
 12. zdravotní průkaz pracovníka k potravinářství                                                            150,- Kč
 13. potvrzení ke studiu                                                                                                      100,-Kč
 14. Potvrzení na žádost pacienta o prodělané nemoci COVID19                              

Vytvořte si webové stránky zdarma!