ceník

 1. vstupní, periodická, výstupní prohlídka do zaměstnání                                           700,- Kč
 2. posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel                               350,- Kč
 3. posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu                                350,- Kč
 4. potvrzení na profesní průkaz (jeřábnický, svářečský)                                               500,-Kč
 5. posudek o zdravotní způsobilosti vůdce plavidla                                                     350,-Kč

 6. výpis ze zdravotní dokumentace                                                                                200,- Kč
 7. výpis pojistné události pro komerční pojišťovnu                                                       300.-Kč
 8. bodové ohodnocení bolestného                                                                                300,. Kč
 9. Návrh na lázeňskou péči                                                                                             200,-Kč
 10. aplikace očkovací látky                                                                                               100,- Kč
 11. výpis žádosti do zařízení sociálních služeb                                                               200,-Kč
 12. potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci pro úřad práce                                       150,- Kč
 13. zdravotní průkaz pracovníka k potravinářství                                                            150,- Kč
 14. potvrzení ke studiu                                                                                                      100,-Kč
 15. posouzení zdravotní způsobilosti pro jiné účely /kurzy, vyhláška č50 apod/         500,-Kč                    

Vytvořte si webové stránky zdarma!