Primární ambulantní léčebně-preventivní péče

Řešíme běžná akutní onemocnění , zajišťujeme koordinaci a návaznost péče sekundární (odeslání ke specialistům)

Provádíme kontrolní vyšetření po nemoci, po propuštění z nemocnice apod.  

Zajišťujeme odběry biologického materiálu k dalšímu vyšetření


Preventivní prohlídky

Na preventivní prohlídku má pacient nárok 1x za dva roky

Součástí preventivní prohlídky je

 • shrnutí anamnézy a základní fyzikální vyšetření
 • orientační chemické vyšetření moči, odběr krve na základní biochemický screening především stanovení hladiny glukózy a lipidů
 • od 40 let EKG
 • u žen od 45 let screeningová mamografie - vyšetření prsu v rámci prevenci nádoru
 • od 50 let test na okultní krvácení do tlustého střeva - FOB test

Prosíme pacienty, aby se na preventivní prohlídky předem objednaly


Očkování

pravidelné očkování proti tetanu je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, přeočkování je po 10-15 letech

očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění

 • proti chřipce  u pacientů nad 65 let, pacientů s diabetes mellitus, CHOPN, hypertoniků,
 • proti pneumokokovým infekcím u osob nad 65 let věku

další očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění na žádost pacienta po předchozí domluvě s lékařem

 

Dispenzarizace

dispenzarizujeme pacienty s těmito nemocemi

 • hypertenze - kontroly jednou za 3 měsíce, při dobré kompenzaci postačí jednou za 6 měsíců
 • dyslipidémie (zvýšená hladina cholesterolu a dalších krevních lipidů) - při dosažení cílových hodnot laboratorní kontrola 1x ročně
 • diabetes mellitus II typu - sledujeme pacienty s nekomplikovaným diabetem léčených perorálními antidiabetiky, bez inzulinu. kontroly po třech měsících. součástí každého vyšetření je základní fyzikální vyšetření, kontrola moče, stanovení hladiny glukózy na lačno. 1x ročně provádíme odběr ze žíly na stanovení hladiny glukózy, tzv. glykovaného hemoglobinu, krevních lipidů a parametrů ledvinných funkcí.

Pracovně-lékařské služby

v naší ordinaci zajišťujeme pracovnělékařské služby pro pacienty s jejichž zaměstnavatelem máme uzavřenou smlouvu o poskytování těchto služeb a to po předchozím objednání. Postup při provádění těchto služeb je upraven zákonem č.373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a vyhláškou č.79/2013 Sb. v platném znění.

Žádáme pacienty, aby byly k prohlídce vybaveni žádostí o provedení prohlídky a výpisem ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího praktického lékaře.Posudková péče

Posudkovou péči provádíme za účelem posouzení zdravotní způsobilosti

 • k řízení motorových vozidel, pravidelné prohlídky jsou od 65 let, dále v 68 letech a poté ve dvouletých intervalech
 • k držení zbrojního průkazu
 • k práci - viz pracovnělékařské služby
 • ke vzdělávání
 • dále pro potřeby OSSZ (příspěvky na péči, invalidní důchody, průkazy ZTP a další) a pro potřeby úřadu práce

Smluvní pojišťovny

Naše zdravotnické zařízení má uzavřenou smlouvu s těmito pojišťovnami

 • 111 - všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 • 201 - vojenská zdravotní pojišťovna ČR
 • 205 - česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 207 - oborová zdravotní pojišťovna
 • 211 - pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Vytvořte si webové stránky zdarma!